dotace
  • Instalace fotovoltaického systému FVE Nupaky – instalovaný výkon 29,97 kWp, pro snížení energetické náročnosti areálu společnosti
  • CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011784
  • 6/2018 – 10/2019
  • 750